తృతీయాష్టోత్త‌ర శ‌త ప‌రంప‌ర‌లో 10వ‌ సుందర‌కాండ‌


Srimathi and Sri  Yadagiri Ravindra Rao, Pushpalatha
203. SM Residency, Royal Enclave
Manovikasnagar, Boyinpally
Secunderabad
Phone Numbers...9959056877, 9866043026


--------------------------------------

శ్రీమతి, శ్రీ యాదగిరి రవీంద్రరావు, పుష్పలత
203, ఎస్ ఎం రెసిడెన్సీ, రాయల్ ఎంక్లేవ్
మనోవికాస్ నగర్ బోయిన్ పల్లి సికింద్రాబాద్...
ఫోన్ నంబర్లు... 9959056877, 9866043026


-------------------------------------

SCHEDULE...

  4th  MARCH 2017    7 AM       SUNDARAKANDA  KALASA STHAPANA,

                                                            Hanumath  Deeksha Kankana Dharana

  5th MARCH - 11th MARCH 2017

  5 PM  onwards                        SundarakandaPravachanam

  12th MARCH 2017      7 AM  onwards        

                                  SAHASRA NAMARCHANA            

 You can also Contact ...96401 02354 (GURUJI) 

                                    97037 99169 (Damaraju)