Saturday, February 20, 2016

జై ఆంజ‌నేయ‌
వందే వాన‌ర నార‌సింహ ఖ‌గ‌రాట్ క్రోఢాశ్వ వ‌క్రాంచితం
నానాలంక‌ర‌ణం త్రిపంచ‌న‌య‌నం దేదీప్య‌మానం రుచా
హ‌స్తాబ్జే ర‌సిఖేట పుస్త‌క సుధాం కుంభాం కుశాద్రిం గ‌దాం
ఖ‌ట్వాంగం ఫ‌ణిభూరుహౌ స‌ర్వారి గ‌ర్వాప‌హం...