Friday, July 31, 2015

గురూజీకి పాదాభివందనంగురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురు స్సాక్షాత్ పర బ్రహ్మః తస్మై శ్రీ గురవే నమః 

మనకి దొరికిన ఆణిముత్యం మన గురువుగారు...గురువు అంటే మనలోని అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి వెలుగు దిశగా మార్గదర్శకం చేసే వాడు...ఇందుకు నిలువెత్తు రూపం మన గురువుగారు...పట్టు వస్త్రాలు అలంకరించిన సింహాసనాలు అధిష్టించి పాదాభివందనాలు అందుకుంటూ...ఆసీహ్ పూర్వకంగా చేతులు ఊపుతూ పటాటోపం ప్రదర్శించే గురువులున్న ఈ రోజుల్లో తన ముందు కూచుని ప్రవచనాలు వినే చిన్నారులని  చూపించి "నేను వాళ్ళ కన్నా చిన్న వాడిని, మీ అందరి కన్నా చిన్న వాడిని... పూర్వ జన్మ సుకృతం వల్ల నేను ఈ స్థానంలో కూచున్నాను...అంతకి మించి నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు" అని చాటి చెప్పే నిగర్వి...తన తపశ్శక్తి, కఠోర దీక్షల ప్రభావంతో  "నా శిష్యులు ఇబ్బందిలో ఉన్నారు, వాళ్ళని ఉద్ధరించు" అని సాక్షాత్తు "గురువులకే గురువైన ఆంజనేయ స్వామి"ని శాసించగల శక్తి ఉన్నా మనతోనే తిరుగుతూ, మన సుఖ దుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటూ...మనకి సాంత్వన కలిగించే మహా మనీషి...మన గురూజీ శ్రీమాన్ శృంగారం సిన్గాచార్యుల వారికి గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా సుందరకాండ కుటుంబం  తరఫున శిరసు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను...అయన కలకాలం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లుతూ మరింత కాలం మనతోనే ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకో మాట శ్రీ  రామ సన్నిధిలో తనకి శాశ్వత స్థానం ఇవ్వాలన్నగురువు గారి వినతిని కూడా గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా భగవంతునికి నివేదిద్దాం. అందరికీ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు... 

Monday, July 6, 2015

HITS CROSSED 20000

ANOTHER BIG MILESTONE FOR US...

Today ie...6th JULY, 2015...We have achieved a big landmark of 20000 GLOBAL HITS. On 23rd APRIL we have crossed 10000 hits from INDIA. Considering the basic nature of our Blog...this is a great achivement for our us. We have no boundaries...People from many countries use to see our blog regularly. Our Motherland with 10800 hits occupied top slot and US with 6500 US in the second slot. Especially US is competing closely with us...as more than 50% hits record from that country....On November 9, 2014 we have recorded highest number of hits 131 in a day. It's the closing day of SUNDARAKANDA HOMAM IN ARATI THOTA (కదళీ వనంలో కార్తిక మాసంలో ఆంజనేయ ఆరాధన)  
This Blog officially launched few years ago @ Sri Pattabhi Ramanjaneya Devasthanam, Pragathinagar, Hyderabad... Eventhough majority Hits recorded from India...people from Russia, Germany, Ukraine, Oman, South Korea, Latvia, Malasia, UAE also showing keen interest on this Blog...
THAT IS THE POWER OF HANUMA...This is the combined Success of our SUNDARAKANDA FAMILY...HEARTY CONGRATULATIONS TO ALL... 

OUR MILESTONES ARE AS FOLLOWS

 1. JULY 6, 2015     GLOBAL HITS CROSSED 20000

  2. APRIL 23, 2015                 HITS IN INDIA CROSSED 10000 

  3.  May 15, 2014                    GLOBAL HITS cross 10000 mark

  4. JUNE 16, 2013                   GLOBAL HITS CROSSED 6000

  5  MAY 2013                          RECORD HITS IN A MONTH - 953

  6. MAY 19, 2013                   GLOBAL  HITS CROSSED 5000(మన బ్లాగ్ కి వచ్చిన హిట్ లను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇది మన రాష్ట్రానికే పరిమితం కాలేదండీ. ప్రపంచంలో చాలా దేశాల వారు దీన్ని చూశారు. చూస్తున్నారు.ఈ టేబుల్ చుస్తే ఆ విషయం తెలుస్తుంది).


Entry                   Pageviews
India                   10795
United States       6506
Russia                    784
Germany                457
Ukrane                   283
France                    117
Poland                    116
Oman                       73
UA E                        64
South Korea             53