Sunday, June 16, 2013

ANOTHER MILESTONE

We have achieved another MILESTONE...Our Blog hits in INDIA crossed 4000 on July 04, 2013. Global hits already crossed 6000 on June 16th, 2013.We have achieved EIGHT milestones in this year only...This is the POWER OF HANUMA and the success of all of us...The Sundarakanda Family...Following the latest hits list from various areas from the World...

(మన బ్లాగ్ కి వచ్చిన హిట్ లను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇది మన రాష్ట్రానికే పరిమితం కాలేదండీ. ప్రపంచంలో చాలా దేశాల వారు దీన్ని చూశారు. చూస్తున్నారు.ఈ కింది టేబుల్ చుస్తే ఆ విషయం తెలుస్తుంది).
EntryPageviews
India
4000
United States
1260
Russia
414
Germany
151
Ukraine
105
Oman
69
South Korea
47
Latvia
39
United Arab Emirates
37
Egypt
27
TOTAL                 6365

Amazing…Overwhelming…Highly excited to note that the Blog I am organizing for our Guruji Sriman Srungaram Singaracharya is widely seen, across the continents…Really I feel very much excited to note it. When I gone through the History of the Hits registered for the Blog regionwise, I noticed that out of Total 6002 Visitors Till 16th JUNE 2013…United States registered a big hits of 1174 after My Homeland India…Even People from Russia, Latvia, Germany, Egypt, Ukraine, South Korea, UAE, Canada visited this site…Going by the nature of this site (entirely devotional and also for our guruji and his programmes and also the Language it is published (Telugu) this type of response is highly appreciated…Many of the people who are visiting this site may not know the language…Overwhelmed with joy I am proposing to give a small write up in English for all my upcoming posts for the benefit of other language readers…I have also put translation button in the sidebar...Through that link other language viewers can see the translated version of posts in their own language...Please Bless me…I also request all the visitors of this blog to write their valuable comments to enable me to further improve it in future…I will also try to give brief write ups to all my previous posts depending on availability of time…In this series I will give a brief write up on our Guruji and his mission of life shortly…
2013 MAY 31 ACHIEVED RECORD HITS OF 81 IN A SINGLE DAY... 

OUR MILESTONES ARE AS FOLLOWS

1. JULY 04, 2013                  INDIA HITS CROSSED 4000
2. JUNE 16, 2013                 HITS CROSSED 6000
3. MAY 2013                       RECORD HITS IN A MONTH - 953
4. MAY 31, 2013                 RECORD HITS IN ONE DAY - 81    
5. MAY 26, 2013                 US HITS CROSSED 1000
6. MAY 19, 2013                 HITS CROSSED 5000 MARK
7. APRIL15, 2013               HITS CROSSED 3000 MARK
8. JANUARY 17, 2013       HITS CROSSED 4000 MARK
9. DECEMBER 20, 2012  HITS CROSSED 3000 MARKSunday, June 9, 2013

నాదెండ్ల వారి నివాసంలో సుందరకాండ (85)


 

SCHEDULE…
1st June 2013      7 AM      SUNDARAKANDA  KALASA STHAPANA, Hanumath  Deeksha Kankana Dharana
2nd - 8th             Everyday @ 5PM           Sarga Parayanas & Pravachana
9th                     6 AM  onwards         MANTROPADESALU, VISHNUSAHASRA NAMA PARAYANA & ANJANEYA SAHASRA NAMARCHANA                     

ADDRESS

Sri Nadendla Veera Venkata Satya Suryanarayana Murty and Smt Rama Satyavathi
PLOT NO 35, STREET NO 1
ANANTA SARASWATHINAGAR, MALKAJIGIRI
Hyderabad 500047

Contact Nos...040 27222371


ఉపదేశ శ్లోకం
తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమ
హనుమాన్ యత్నమాస్థాయ దుఃఖ క్షయ కరోభవ
తస్య చింత కరో యత్నో దుఃఖ క్షయ కరో భవేత్  

(ఇది గురూపదేశం పొంది మాత్రమే పారాయణ చేసుకోవలసిన శ్లోకం)


Saturday, June 8, 2013

నివాళి

మన సుందరకాండ భక్త సమాజంలో ప్రముఖులు, విద్యావేత్త, సమాజ సేవకులు శ్రీ గాడేపల్లి నరసింహ మూర్తి గారు శుక్రవారం తెల్లవారు ఝామున స్వర్గస్తులయ్యారు... నిరంతర భక్తి తత్పరులు, ఎల్లప్పుడూ సమాజ శ్రేయస్సునే ఆకక్షించే వారు అయిన ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని సుందరకాండ భక్త సమాజం తరఫున రామచంద్రమూర్తిని ప్రార్థిస్తున్నాము...

Sri Gadepally Narasimhamurty, famous Academician, Social Activist Philanthropist and key person in our Sundarakanda Samajam passed away early this morning...We pray BHAGAVAN SRIRAMA to provide his soul rest in peace...  

ABOUT HIM

Gadepally Sita Rama Narasimhamurty (Prof. G.S.R. Narasimhamurty) was born on September 30, 1920 in Razole, Andhra Pradesh to Sri. Gadepally Venkateswarlu and Smt. Kameswaramma. He received his early schooling at home from his father who was an educationalist himself.
He started formal schooling in the 6th standard in the year 1930, shortly before the demise of his father. His educational endeavors were realized mostly through scholarships. He obtained his B.Sc. (Hons.) and M.Sc. from Andhra University. With the help of a Fulbright Scholarship, he further received a M.Ch.E. from University of Louisville, USA and Ph.D in Chemical Engineering from University of Cincinnati, USA.
One of the founding faculty at IIT Mumbai, he formally retired from academia in 1980 after serving as Professor and Head of Chemical Engineering.
He continued his professional activities post retirement in the area of renewable energies: Solar and Bio-energy. Having invented the technology of converting biomass into biogas around 1980, he obtained an Indian Patent for Conversion of Biomass to Biogas. He set up several biogas plants in Maharashtra, Andhra Pradesh and Orissa.
Beyond his professional contributions, Shri. Narasimhamurthy authored books that provide insight into Hindu literature such as the Sri Vishnu Sahasra Namastotram and Srimad Bhagavad Gita. He was fond of languages and learnt German, Russian and Sanskrit.
He, along with family members, engaged in “Lokakalyan = 3E” program initiatives in the areas of Education, Environment and Economy. The program is meant to empower the under-privileged through education provided free of cost. Lokakalyan programs are centered in temples with the aim of re-establishing them as centers of learning, culture and prosperity.
He was married to late. Smt. Venkatarammama and is survived by his loving sons Shri. Bhaskar Gadepally and Shri. Kamesh Gadepally, daughters in-law and grandchildren.
Dr. G.S.R. Narasimhamurthy passed away peacefully in his sleep in the early hours of June 8th, 2013.

JAI SRIRAM...JAI BHAJARANGABALI


Thursday, June 6, 2013

PANCHA MUKHA ANJANEYA

వందే వానర నారసింహ ఖగరాట్ క్రోడాశ్వ వక్రాంచితం
నానాలంకరణం త్రిపంచనయనం దేదీప్యమానం రుచా
హస్తాబ్జె రసి ఖేట పుస్తక సుధాకుంభాం కుశా ద్రిం గదాం
ఖట్వాంగం ఫణి భూరుహం దశభుజం సర్వారి గర్వాపహం

Wednesday, June 5, 2013

HANUMANJI'S ANOTHER ATTRECTIVE PHOTO

అనిర్వేద శ్రియో మూలం అనిర్వేదం పరం సుఖం  అనిర్వేదోయి సతతం సర్వార్తేషు ప్రవర్తకః

RAM AMRITVANI


Monday, June 3, 2013

MILESTONES OF OUR BLOG1.         MAY 2013                              RECORD HITS IN A MONTH - 953
2.         MAY 31, 2013                       RECORD HITS IN ONE DAY - 81    
3.         MAY 26, 2013                       US HITS CROSSED 1000
4.         MAY 19, 2013                       HITS CROSSED 5000 MARK
5.         APRIL15, 2013                     HITS IN INIDA CROSSED 3000 MARK
6.         JANUARY 17, 2013              HITS CROSSED 4000 MARK
7.         DECEMBER 20, 2012         HITS CROSSED 3000 MARK

HANUMATH STAVAMసుందరకాండ భక్త బృందం అందరికీ సకల జనావళికి హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు... అందరికీ ఆంజనేయ స్వామి సకల శుభాలు కలగచేయాలని ప్రార్థన...
HANUMAT JAYANTI SUBHAKANKSHALU TO ALL...