Sunday, March 31, 2013

ఈ వారం శ్లోకం

తాత్పర్యం - ఎవరు మండుతున్న అగ్నిని జలముతో చల్లార్చినట్టు తమకు కలిగిన కోపమును తమ బుద్ధితో అపగలరో అట్టి మహానుభావులైన పురుష శ్రేష్ఠులు ధన్యులు...
వివరణ - కామ క్రోధాది  అరిషడ్వర్గములలొ క్రోధము ఒకటి. క్రోధము జనించుట వలన మానవుని బుద్ధి నశిస్తుంది. తద్వారా అతడు పాపపు పనులు చేయడానికి పూనుకుంటాడు. శ్రీ ఆంజనేయుడు తనకు కలుగజేసిన అపార నష్టాలకు రావణుడు కోపముతో దూతను చంపకూడదనే రాజనీతిని కూడా మరచి ''వానరుని సంహరించండి'' అని అజ్ఞాపిస్తాడు. అప్పుడు విభీషణుడు అన్నగారికి హితబోధ చేసి అతని క్రోధాన్ని తగ్గిస్తాడు. క్రోధము తగ్గిన రావణుడు జ్ఞానవంతుడై చంపడమను తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని హనుమంతుని తోకను కాల్చమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు.
సీతమ్మ తల్లికి జరుగుచున్న అక్రమాలు తన కళ్లారా చూసిన ఆంజనేయ స్వామి కోపముతో జ్ఞానహీనుడై ఇంగితమును మరచి లంకను తగులపెడతాడు. ఆ లంకలోనే సీతాదేవి ఉన్నదనే జ్ఞానము కూడా ఉండదు.
కోపము వలన జ్ఞానము నశించిన స్వామి... పరమ సాధ్వి సీతాదేవిని అగ్నిదేవుడు ఎలా కాలుస్తాడనే ఆలోచనాహీనుడు కూడా అవుతాడు.
అందువలన శ్రీ ఆంజనేయస్వామి మనకు ఉపదేశించిన ఈ శ్లోకాన్ని ఈ వారం అనుసంధించి కామా క్రోధ లోభ మద మాత్సర్యాలను వదలి జ్ఞానవంతులము అవుదాము.
సర్వ్ జనా సుఖినో భవంతుANGRY IS THE ENEMY TO THE MANKIND


Angry is the key enemy to the mankind. It can stoop them from the level of HERO to ZERO. Angry is one of the six things (kama, krodha, lobha, moha, mada, martsrya) the man should always be away. The person who surrender to the anger looses his temper and right attitude. He never fears to do any harm to the fellow beings. In Sundarakanda there are two instances for this. Ravana who agrieved by the deeds of Hanuma orders to kill him. He looses the norm that an ambassoder should not be killed. His brother awakens him and asked him not to kill Hanuma. Then Ravana orders to burn the valam of Hanuma.
Hanuma also looses his temper and by forgetting that Sitadevi is in Lanka destroys it with fire. He even does not think that Sita Sadhvi will not be destroyed by fire..
These are the two incidents which advice us to leave the anger and be wise in decissions. This is the message given by this Sloka...Let all of us chant this sloka regularly and keep angry under control... 

 

Monday, March 25, 2013

HAPPY HOLI


ఈ రంగుల పండుగ అందరి జీవితాలని రంగుల మయం చేయాలి...

Thursday, March 21, 2013

Sunday, March 17, 2013

83వ సుందరకాండముThis is the latest sundarakanda held last week ie., from 10th to 16th of March...in the house of Sri Bhirvelli Digambar Gupta and Smt Nagini. This is the 83rd in the 2nd 108 siries...

83వ సుందరకాండము కర్తలు భిర్వెల్లి దిగంబర్ గుప్తా, నాగిని
అర్చన చేయిస్తున్న గురూజీ 


Tuesday, March 5, 2013

హరహర మహాదేవ

మహాశివరాత్రి పర్వ దినాన్ని పురస్కరించుకుని సూరత్ లో 21 లక్షల రుద్రాక్షలతో తయారుచేసిన 31 అడుగుల ఎత్తైన శివలింగం

Monday, March 4, 2013

నా మరో బ్లాగ్ కూడా చూడండి

http://vyaparavaarthalahari.blogspot.in/

ఈ బ్లాగ్ చాలా కాలం క్రితమే ప్రారంభించినా రెగ్యులర్గా అప్ డేట్ చేయలేదు... కానీ ఈ మధ్య దీన్ని కూడా అప్ డేట్ చేస్తున్నాను. దీనికి కూడా హిట్ లు బాగా పెరిగాయి...అది కూడా ఒక్క నెలలోనే 364 హిట్ లు రికార్డ్  అయ్యాయి. విదేశీ విజిటర్ లే ఎక్కువగా ఉన్నారు.. 

Entry             Pageviews
       India
             300
       United States
             226
       Germany
             123
       South Korea
               32
       UK
               25
       Russia
               11
       Netherlands
                 9
       Pakistan
                 6
       Taiwan
                 6
       France
                 5