Thursday, December 20, 2012

ప్రగతినగర్ లో ప్రవచనాలు


ఆహ్వానం ఫ్లెక్సి

గురూజీ  ప్రవచనం
ఆంజనేయ స్వామివారు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
గురూజీ  ప్రవచనం
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
వింటున్న భక్తులు
ఆంజనేయ స్వామివారు
రాములవారు
షిరిడీ సాయి

గురూజీ  ప్రవచనం
ప్రియాంక నుండి సన్మానం అందుకుంటున్న పూజారి శ్రీనివాస్
సన్మానం అందుకుంటున్న పూజారి శ్రీనివాస్
ప్రియాంక నుండి సన్మానం అందుకుంటున్న పూజారి
 సన్మానం అందుకుంటున్న పూజారి
గురువుగారికి సన్మానం