Tuesday, December 7, 2010

౬౬ వ సుందరకాండ చిత్రమాలిక


video
video
సుందరకాండ కర్తలు చుక్కాభట్ల శ్రీనివాసరావు  తులసి దంపతులు

సహస్రనామార్చన చేయిస్తున్న గురువుగారు
అర్చనలో పాల్గొన్న భక్తులు

అర్చనలో పాల్గొన్న భక్తులు

కోట మాధవి పుష్ప లత 
Add caption

అర్చనలో పాల్గొన్న భక్తులు
అర్చనలో పాల్గొన్న వృద్ధ దంపతులు
అర్చనలో పాల్గొన్న మరో వృద్ధ దంపతులు
అప్పాలతో సహస్రనామార్చన
మరో పెద్దావిడ 
Add caption