Sunday, March 8, 2009

శ్రీమాన్ శృంగారం సింగరాచార్య

గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః 
గురు స్సాక్షాత్ పర బ్రహ్మః తస్మై శ్రీ గురవే నమః